enzo avitabile Mamm'

Mamm aret 'e lastr,acqu che scennne n'funn,
mamm ca pur nonn,nun cunoscen'o munn,
mamm ka facc jianca,paur antic abbijano a fa mal,
mamm pover,nu fiammifer pe guardà o mar,
mamm bestij 'e mamm,ca l'ammore è sul na parol,
mamm sord e mut,ca so mamm sulament a'ffor,
mamm schiav mamm,secul e secul ca capa acalata,
mamm ferocij cu l'ogne a'ffore,pu nu post sott 'o sol,
mamm coraggios chien 'e tritol ncop a panz,
mamm soldat attaccat a n'ultima speranz,
mamm a punton e vic,o gran nun abbast maje,
mamm rint 'a na terr stranier,ca faccia n'terr rint a' pover,
mamm pe semp mamm.
Mamm criatur senz gelat e senz nennill,
mamm operaij,na siren e nu bicchier 'e vin,
mamm che l'abbandonan picirilli,piccirilli,
mamm n'cop 'e segge 'a rutell ,'e nott a parlà che stell,
mamm sincer,sient che addor celest 'e ciel,
mamm nustalgij,na ferit ca nun se san maje,
mamm martir,scarp rott nu' ciardin 'e rose,
mamm nemic ca cunoscen 'o stess dolor,
mamm annascunnut sott 'a nu vel chin 'e buc,
mamm perdonat,mamm marchiat,
mamm che man apert ma ka nun sann vulà,
mamm nuvol e nuvol,
mamm nu suonn 'a mità,
mamm pe semp mamm.
Mamm luntan,
mamm viento rint 'e capill,
mamm pe semp rint 'o cor 'e nu figlio,
mamm pe semp mamm.

Commenti